Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

24.11.11

El Consorci aprova el pressupost d’ingressos i despeses per a l’any 2012

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha aprovat, en Consell Plenari (21-11-2011), el pressupost d’ingressos i de despeses per a l’any 2012 que és de 17.717.134 euros, superior en un 3,31% al de l’any 2011.

Pressupost d’ingressos

En el pressupost d’ingressos 2012 del Consorci el 65,60% correspon a ingressos que provenen de preus públics (11.621.794€); un 12,77% prové dels convenis amb els ajuntaments consorciats per a la realització de serveis de la recollida selectiva de la fracció orgànica, de la resta i per a la recollida selectiva de paper i cartró comercial (2.263.371€); un 11,40% correspon a les aportacions dels Sistemes Integrats de Gestió Ecoembes-Ecovidrio-Ofiraee (2.020.180€); un 2,80% a transferències corrents (495.858€); un 3,77% a la venda d’energia elèctrica (668.868€); un 3,04% a la facturació a l’empresa pública Serveis Ambientals del Vallès Oriental del lloguer de les instal·lacions, els vehicles, la transferència d’envasos i altres serveis (538.513€); i el 0,62% restant (109.550€) correspon, entre d’altres, a la venda de paper cartró comercial, als ingressos patrimonials i als productes recuperats.

Pressupost de despeses

El 95,18% del total del pressupost de despeses (16.863.780€) correspon al Programa de serveis generals de recollida, eliminació i tractament de residus gestionat directament pel Consorci o mitjançant la seva societat. El 3,51% (621.344€) correspon a actuacions de caràcter general, que inclou les despeses de personal i la de béns i serveis corrents; i l'1,31% restant (232.010€) a despeses financeres.

Amb el pressupost de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en resulta un pressupost consolidat de 17.963.414 euros.

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal