Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

11.03.11

El Consorci signa un acord amb la UTE Compostatge Granollers

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental signa un acord amb la UTE Compostatge Granollers mitjançant el qual es tanquen definitivament tots els procediments contenciosos administratius iniciats l’any 2003 en relació als Contractes Administratius I i II per a la construcció, claus en mà i posterior explotació i manteniment, de totes les instal·lacions de les plantes de compostatge i de transferència del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental, així com la urbanització del centre.

L’acord transaccional consisteix en el pagament per la UTE Compostatge Granollers i SIM Rubatec al Consorci d’1.629.143,84 €, quantitat per la qual es dóna per saldades, totes i cadascuna de les responsabilitats pecuniàries i de qualsevol altra mena que la UTE pogués tenir envers el Consorci, i a l’inrevés. El pagament es realitzarà fraccionat, fins al 2015, amb un primer pagament de 500.000 euros i 4 pagaments més ajornats per anualitat successives, aplicant un interès de demora del 5%, i amb avals bancaris que garanteixen el pagament d’aquestes quantitats.

L’acord també fixa la desestimació de tots els recursos interposats així com la renúncia de les sentències que resultin fermes com a conseqüència dels desistiments en els recursos d’apel·lació interposats.

Amb la signatura d’aquest acord transaccional, les parts es donen per completament satisfetes de les reclamacions o pretensions de qualsevol naturalesa que tinguessin recíprocament en virtut del Contracte Administratiu I i del Contracte Administratiu II, comprometent-se a no iniciar cap altre procediment o reclamació, judicial o extrajudicial, de qualsevol naturalesa, en relació a aquests contractes.

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal