Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

15.12.10

El Consorci aprova el pressupost d’ingressos i despeses per a l’any 2011

El Consorci
Ampliar en una finestra emergent El Consorci
El Consorci
Ampliar en una finestra emergent El Consorci
El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha aprovat, en Consell Plenari (01-12-2010), el pressupost d’ingressos i de despeses per a l’any 2011 que és de 17.148.935 euros, superior en un 10,29% al de l’any 2010.

Pressupost d’ingressos

En el pressupost d’ingressos 2011 del Consorci el 66,67% correspon a ingressos que provenen, entre d’altres, de preus públics (11.432.436€); un 13,19% prové dels convenis amb els ajuntaments consorciats per a la realització de serveis de la recollida selectiva de la fracció orgànica, de la resta i per a la recollida selectiva de paper i cartró comercial (2.262.374€); un 11,26% correspon a les aportacions dels Sistemes Integrats de Gestió Ecoembes-Ecovidrio-Ofiraee (1.930.954€); un 1,43% a transferències corrents (244.881€); un 3,62% a la venda d’energia elèctrica (620.527€); un 2,94% a la facturació a l’empresa pública Serveis Ambientals del Vallès Oriental del lloguer de les instal·lacions, els vehicles, la transferència d’envasos i altres serveis (504.950€); i el 0,89% restant (152.813€) correspon, entre d’altres, a la venda de paper cartró comercial, als ingressos patrimonials i als productes recuperats.

Pressupost de despeses

El 96,20% del total del pressupost de despeses (16.497.007€) correspon al Programa de serveis generals de recollida, eliminació i tractament de residus gestionat directament pel Consorci o mitjançant la seva societat. El 3,49% (597.918€) correspon a actuacions de caràcter general, que inclou, entre d’altres, les despeses de personal i la de béns i serveis corrents; i el 0,31% restant (54.010€) a despeses financeres.

Amb el pressupost de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en resulta un pressupost consolidat de 17.534,546,68 euros.

Quota pels municipis adherits

Els preus públics aprovats pel Consell Plenari el passat 1 de desembre aposten per un nou model de finançament que té com a objectiu assegurar el manteniment de l’estructura bàsica de funcionament del Consorci.

Amb la incorporació als preus públics de l’ordenança número 12: Reguladora del preu públic de la quota pels municipis adherits al Consorci, s’estableix un preu públic de 5,91 euros per rebut, en concepte de despeses indirectes del Consorci i de la seva Societat.

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal