Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

09.06.10

Campanya per al foment de la recollida selectiva

Campanya per el foment de la recollida selectiva
Ampliar en una finestra emergent Campanya per el foment de la recollida selectiva
Entre maig i juny, els ajuntaments de Campins, Fogars de Montclús i Montseny, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, repartiran a totes les llars dels municipis un pack de bosses per a la separació domèstica dels residus. Cada pack conté 3 bosses de polipropilè teixit reciclat: la verda per al vidre, la groga per als envasos lleugers i les llaunes, i la blava per al paper.

Aquests elements faciliten tant l'emmagatzematge dels residus que es generen a la llar com el seu posterior trasllat als contenidors específics instal·lats als carrers.

Una informadora visitarà tots els habitatges i informarà de la campanya. La iniciativa es va iniciar el dia 29 de maig al municipi de Campins, i es farà extensiva al llarg dels propers dies als municipis de Fogars de Montclús (10 de juny) i Montseny (19 de juny).

La promoció de la recollida selectiva de residus és un dels objectius municipals per avançar en la sostenibilitat. L’any passat es va recollir 66,5 tones de paper, 82 de vidre i 69,6 d’envasos. En termes de generació per càpita s’han recollit 167,5 kg per habitant i any a Campins, 231,2 a Fogars de Montclús i 185,3 a Montseny, molt per sobre de la mitja comarcal que és de 60 kg per habitant i any.

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal