Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

28.05.10

Els residus municipals: recursos i oportunitats

Joan Seguer i Tomas
Ampliar en una finestra emergent Joan Seguer i Tomas
En aquests moments la mitjana del Vallès Oriental de recollida selectiva, se situa entorn el 35%, i la de Catalunya en el 34%, molt per sobre de la mitjana de la resta de l’Estat (17%) i d’Europa (30%). Tot i així aquest percentatge de recollida pot semblar poc, perquè, és veritat, estem lluny del l’objectiu del 48% establert pel Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2007-2012, però és una dada molt important si tenim en compte que hem arribat aquí en poc més d’una dècada. I per arribar a aquestes xifres, els municipis, acompanyats de les administracions, han fet molts esforços per implantar sistemes de recollides adaptats als seus territoris i a les seves característiques tant urbanístiques com socials, participant en la construcció d’instal·lacions de tractament i gestió i realitzant nombroses campanyes de comunicació, sensibilització i conscienciació ciutadana que han donat els seus fruits.

Però aquesta feina no finalitza quan es posa en marxa un servei, ni quan acaben les obres de millora o ampliació d’una instal·lació destinada a la gestió o tractament dels residus. Tampoc quan es dissenya una campanya de comunicació adreçada a la ciutadania. Aquesta feina, pels municipis, no acaba mai. Tanquem accions, però continuem treballant en la implantació de nous sistemes de recollides i en la millora dels ja existents, en el manteniment de les instal·lacions i en la planificació i disseny de noves plantes de tractament i gestió de residus municipals, així com en les actuacions directes sobre la ciutadania.

Treballem perquè el nostre model de gestió de residus ens permeti potenciar el consum sostenible, reduir els residus generats, aconseguir una major eficiència en l’ús dels recursos i assegurar models de producció i consum més sostenibles, dissociant l’ús dels recursos i la generació de residus de la taxa de creixement econòmic. Els residus han de ser percebuts, per tots els agents, com a una oportunitat i no com a un problema, per això hem de continuar fomentant una bona recollida selectiva en origen, com estratègia per obtenir materials de qualitat que tinguin sortida en el mercat del reciclatge. I ho fem racionalitzant la planificació d’infraestructures, tractant la fracció resta, incrementant l’eficiència en les recollides selectives, aplicant mesures de prevenció i implantant la recollida selectiva de la fracció orgànica en el conjunt del territori.

En aquest punt crec que és just reconèixer els esforços que han fet els ajuntaments en la correcta gestió dels residus municipals. Hi ha hagut una sensibilització de la societat, que cada dia és més conscient del que costa la gestió i el tractament dels residus, i els municipis han respost a aquesta sensibilitat executant mesures, en molts casos, abans de les obligacions legals, encaminades a prevenir la generació de residus i promoure la reutilització, el reciclatge i la recuperació per reduir l’impacte ambiental.

Per aconseguir uns bons resultats en la recollida selectiva, el finançament és clau, ho sabem, però també ho és la participació ciutadana en els diferents models de recollides. El cicle d’aprofitament, doncs, implica tothom, des de la ciutadania fins a l’administració, impulsant els serveis i les instal·lacions que siguin necessaris. Hem de treballar en favor de la gestió dels residus i de la mancomunitat dels serveis, incentivar al màxim la prevenció, la recuperació i el reciclatge perquè les matèries primeres tornin a ser usades com a materials, és a dir, transformar els residus en recursos. L’aposta, ho tenim clar, és minimitzar els residus que es destinen als abocadors. I això només és possible amb l’impuls de polítiques participatives de tots els agents, tant de l’administració, del sector privat, com de la societat en el seu conjunt.


Joan Seguer i Tomàs
President del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal