Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

08.07.09

Alcaldes de la comarca visiten la planta de compostatge de Granollers

Visita a la planta de compostatge de Granollers
Ampliar en una finestra emergent
Visita a la planta de compostatge de Granollers
Ampliar en una finestra emergent
Visita a la planta de compostatge de Granollers
Ampliar en una finestra emergent
Alcaldes i regidors de la comarca, acompanyats del president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, Joan Seguer, i la gerent, Carme Clapés, han visitat avui les instal·lacions de la Planta de digestió anaeròbica i de compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental.

L’objectiu de la visita és aprofundir en el coneixement d’aquesta infraestructura de gestió i tractament de la matèria orgànica, la primera d’aquestes característiques del Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals 2005-2012. També apropar aquesta instal·lació comarcal a la ciutadania mitjançant els seus representants, que han apostat per un model de gestió de residus mancomunat, un model avalat pel consens polític, la col·laboració dels ens locals i el compromís dels municipis consorciats, determinant per dotar el nostre territori d’una gestió moderna i eficient dels residus que generem.

Aquesta aposta ens permet, afirma el president del Consorci, “disposar d’instal·lacions de referència, que ens donen i ofereixen l’oportunitat de valoritzar els residus orgànics directament en el nostre territori, i de transformar la matèria orgànica generada a les nostres llars en energia elèctrica” tanta com per mantenir enllumenada una ciutat de 60.000 habitants durant mig any, i en compost d’alta qualitat.

Transformar els residus orgànics

Aquesta instal·lació realitza el procés de compostatge consistent a transformar les restes de menjar i restes vegetals que arriben a la planta en compost, el qual és utilitzat posteriorment com a adob en usos agrícoles. La planta incorpora, a més, una novetat: aprofita el biogàs procedent de la maduració de les restes de menjar i restes vegetals per a obtenir energia elèctrica, un cop aquest ha passat pels motors de cogeneració. Aquesta innovació permet extreure el màxim rendiment de la matèria orgànica que arriba a la planta, i produir energia elèctrica que s’exporta a la xarxa.

Aquesta planta donarà sortida als residus orgànics generats pel Vallès Oriental i el Maresme, que compartiran infraestructures, garantint així una gestió sostenible i eficient. La construcció de la instal·lació, que ha suposat un cost de prop de 25 milions d’euros ha estat finançada per diversos ens: Fons de Cohesió Europeus (11,7 milions d’euros), Agència de Residus de Catalunya (11,6 milions d’euros), Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (988 mil euros), FEDER (380 mil euros) i PUOSC (300 mil euros).

El servei que ofereix aquesta infraestructura s’inscriu dins el model català de gestió de residus municipals, basat en la prevenció i el reciclatge. Aquest tipus de plantes donen resposta al procés que s’inicia a les llars catalanes amb la correcta separació dels diferents residus generats (restes de menjar, vidre, paper, envasos, etc.), per tal d’aprofitar el màxim de materials que puguin retornar al cicle productiu. El cicle d’aprofitament, doncs, implica a tothom, des de la ciutadania fins a l’administració, que impulsa aquelles instal·lacions emmarcades dins el Pla Territorial d’Infraestructures.

La correcta separació dels residus és un hàbit cada cop més arrelat entre la ciutadania. A Catalunya, i per extensió, a la nostra comarca, recollim selectivament el 34% dels residus municipals que generem, molt per sobre de la mitjana de la resta de l’Estat (17%) i d’Europa (30%). En aquesta mateixa línia, la posada en marxa d’aquesta instal·lació, és una mostra de la tasca realitzada pe Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i per la Generalitat, a través del Departament de Medi Ambient i Habitatge, l’Agència de Residus de Catalunya i en col·laboració amb els ajuntaments, per tal de disposar d’un model de gestió de residus sostenible, modern i innovador.

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal