Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

07.06.09

Visites guiades a la planta de compostatgev

Els dissabtes 30 de maig i 6 de juny la nova planta de digestió anaeròbica i de compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental va organitzar visites guiades que van comptar amb l’assistència de més de 50 persones.

Les visites van consistir en una xerrada informativa i el recorregut per les instal·lacions per conèixer els tres processos a que se sotmès la matèria orgànica dels residus municipals recollida selectivament: pretractament, metanització i compostatge.

La nova infraestructura donarà servei a diversos municipis de les comarques del Vallès Oriental i el Maresme i es dedicarà al compostatge de la fracció orgànica (restes de menjar i vegetals). Tindrà una capacitat de tractament de fins a 45.000 tones anuals de fracció orgànica de deixalles procedents de municipis que ja han implantat la recollida selectiva de la matèria orgànica.

El sistema de tractament d’una instal·lació com aquesta consisteix en la metanització i el compostatge. D’altra banda, la planta està totalment tancada i confinada, amb sistema de depuració d’aires i d’aigües residuals, instal·lació de cogeneració amb biogàs obtingut de l’etapa de digestió anaeròbica, i altres instal·lacions i serveis auxiliars (vials, edifici de taller i oficines, dipòsits, etc.).

Aquesta instal·lació forma part del desplegament d’instal·lacions previst en el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals 2005 – 2012 i concreta les plantes de tractament necessàries per donar sortida als residus orgànics generats pel Vallès Oriental i el Maresme, que compartiran infraestructures, garantint així una gestió sostenible i eficient. La construcció de la instal·lació, que ha suposat un cost de prop de 25 milions d’euros ha estat finançada per diversos ens: Agència de Residus de Catalunya (11,6 milions d’euros), Fons de Cohesió Europeus (11,7 milions d’euros), Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (988 mil euros), FEDER (380 mil euros) i PUOSC (300 mil euros).

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal