Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

18.05.09

El president de la Generalitat inaugura la planta de compostatge de Granollers

El president de la Generalitat
Ampliar en una finestra emergent
El president de la Generalitat
Ampliar en una finestra emergent
El president de la Generalitat
Ampliar en una finestra emergent
El president de la Generalitat
Ampliar en una finestra emergent
El president de la Generalitat
Ampliar en una finestra emergent
El president de la Generalitat
Ampliar en una finestra emergent
El president de la Generalitat
Ampliar en una finestra emergent
El president de la Generalitat
Ampliar en una finestra emergent
El president de la Generalitat, José Montilla, ha inaugurat avui la planta de tractament de la fracció orgànica de residus municipals, és a dir restes de menjar i restes vegetals, situada al municipi de Granollers. A l’acte d’inauguració han acompanyat al president Montilla el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar; el president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, Joan Seguer; el director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, Manel Camós; la directora de l’Agència de Residus de Catalunya, Genoveva Català; l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral; i el president delegat de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Joan Antoni Barón. També hi han assistit alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental i del Maresme.

Aquesta instal·lació realitza el procés de compostatge consistent a transformar les restes de menjar i restes vegetals que arriben a la planta en compost, el qual és utilitzat posteriorment com a adob en usos agrícoles. La planta incorpora, a més, una novetat: aprofita el biogàs procedent de la maduració de les restes de menjar i restes vegetals per a obtenir energia elèctrica, un cop aquest ha passat pels motors de cogeneració. Aquesta innovació permet extreure el màxim rendiment de la matèria que arriba a la planta, i produir energia elèctrica que s’exporta a la xarxa. D’altra banda, l’aprofitament del biogàs que es genera també constitueix una mesura de lluita contra el canvi climàtic, ja que el component principal que conté – el metà – és un dels gasos dels quals cal reduir-ne l’emissió.

Aquesta planta forma part del desplegament d’instal·lacions previst en el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals 2005 – 2012 i concreta les plantes de tractament necessàries per donar sortida als residus orgànics generats pel Vallès Oriental i el Maresme, que compartiran infraestructures, garantint així una gestió sostenible i eficient. La construcció de la instal·lació, que ha suposat un cost de prop de 25 milions d’euros ha estat finançada per diversos ens: Agència de Residus de Catalunya (11,6 milions d’euros), Fons de Cohesió Europeus (11,7 milions d’euros), Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (988 mil euros), FEDER (380 mil euros) i PUOSC (300 mil euros).

La instal·lació té, a més, un paper preponderant donat que a partir de gener de 2010 tots els municipis de Catalunya han de recollir selectivament les restes de menjar i restes vegetals, tal i com estableix la legislació catalana. A partir d’aquesta data, aquells municipis que, tot disposant en el seu àmbit territorial d’instal·lacions adequades, no recullin selectivament els seus residus, hauran de fer front al pagament d’un cànon addicional de 10 euros per tona incinerada o portada a dipòsit.

El servei que ofereix aquesta infraestructura s’inscriu dins el model català de gestió de residus municipals, basat en la prevenció i el reciclatge. Aquest tipus de plantes donen resposta al procés que s’inicia a les llars catalanes amb la correcta separació dels diferents residus generats (restes de menjar, vidre, paper, envasos, etc.), per tal d’aprofitar el màxim de materials que puguin retornar al cicle productiu. El cicle d’aprofitament, doncs, implica a tothom, des de la ciutadania fins a l’administració, que impulsa aquelles instal·lacions emmarcades dins el Pla Territorial d’Infraestructures.

La correcta separació dels residus és un hàbit cada cop més arrelat entre la ciutadania. A Catalunya es recull selectivament el 34% dels residus municipals que es generen, molt per sobre de la mitjana de la resta de l’Estat (17%) i d’Europa (30%). En aquesta mateixa línia, la posada en marxa d’aquestes instal·lacions, és una mostra de la tasca realitzada per la Generalitat, a través del Departament de Medi Ambient i Habitatge, l’Agència de Residus de Catalunya i en col·laboració amb ajuntaments i altres ens locals, per tal de disposar d’un model de gestió de residus sostenible, modern i innovador.

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal