Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

20.02.09

El Consorci signa un conveni per a la gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics

Signatura conveni 20-02-09
Ampliar en una finestra emergent Signatura conveni 20-02-09
El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha signat un conveni de col·laboració per a la gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) amb les fundacions Ecotic, Ecofimàtica, Tragamóvil, i l’entitat European Recycling Platform-ERP S.A.S., amb el que es regulen les condicions d’emmagatzematge, recollida, transport i tractament dels RAEE procedents de llars particulars o assimilables.

Els residus RAEE

Durant l’any 2008 es van recollir selectivament a les 25 deixalleries comarcals 847 tones de residus elèctrics i electrònics, xifra que representa un increment del 17,8% respecte l’any anterior (696 tones). Aquests RAEE engloben una àmplia gamma de residus que provenen de molts aparells que fem servir a les nostres llars: ordinadors, televisors, vídeos, DVD, impressores, equips de música, telèfons mòbils, petits electrodomèstics, termòstats, comandaments remots, joguines elèctriques, etc.

Amb un alt índex de creixement anual, si no es recullen de manera separada i es sotmeten a un tractament selectiu dels components i materials utilitzats en la seva fabricació, poden ser els responsables d’una bona part de la contaminació present en els lixiviats recollits en els dipòsits controlats o bé en les emissions atmosfèriques que cal depurar en les incineradores. Per evitar això, els RAEE procedents de llars particulars s’han de lliurar als sistemes de recollida selectiva que disposin els productors:

mitjançant els distribuïdors, en el moment de la compra, si es decideix substituir l’equip vell per un de nou

mitjançant els sistemes de recollida municipal previstos pels ens locals (deixalleries, recollida de voluminosos, sistemes de porta a porta, etc.).

Un cop recollits, els RAEE s’envien a plantes de tractament autoritzades. Alguns RAEE contenen metalls pesants i altres contaminants i s’han de sotmetre a un procés de descontaminació específic prèviament al seu desmantellament.

Una vegada descontaminats, es classifiquen els components per fraccions del mateix material, es tritura i es tracta fins a aconseguir matèries primeres secundàries, que es poden tornar a introduir al cicle de producció.

Garantir el reciclatge

La aplicació dels principis de responsabilitat del productor, aplicats en altres gestions de residus, també són d’aplicació en el cas dels RAEE. Per fer-ho possible, entre altres, la normativa preveu que els productors puguin adherir-se a un sistema integrat de gestió (SIG), que garanteixi el compliment de les obligacions de la normativa. A Catalunya, 9 sistemes integrats de gestió assumeixen el compliment dels objectius normatius (Fundació Ecotic, Fundació Ecolec, Ambilamp, Fundació Ecolum, Fundació Ecoasimelec, Fundació Ecofimàtica, Fundació Tragamóvil, Fundació Eco-Raee’s i European European Recycling Platform-ERP S.A.S). Aquestes entitats cobreixen les 10 categories d’aparells que preveu el RD 208/2005, de manera que asseguren la correcta gestió de tots els residus que es generin.

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal