Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

01.12.08

El Consorci aprova el pressupost d'ingressos i despeses per a l'any 2009

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha aprovat, en Consell Plenari (01-12-2008), el pressupost d’ingressos i de despeses per a l’any 2009 que és de 15.595.387,00 euros, un 8,02% més que l’any 2008.

Pressupost d’ingressos:

- El 95,70% (14.924.965,00) correspon a taxes i altres ingressos, on destaquen:

Preus públics per la prestació de serveis (11.074.424,00):
 • Deixalleries
 • Recollida selectiva
 • Compostatge de la fracció orgànica i del residu verd
 • Transferència i eliminació dels residus municipals ordinaris
Convenis amb els ajuntaments consorciats per la realització dels serveis (2.188.256,00):
 • Recollida selectiva de la fracció orgànica i el rebuig
 • Recollida selectiva de paper i cartró comercial
Aportacions dels Sistemes Integrats de Gestió (1.592.140,00):
 • Ecoembes
 • Ecovidrio
 • Ofiraee
Venda de paper i cartró comercial (70.015,00)

- El 3,98% (620.422,00) correspon a transferències corrents, on destaquen:
 • Convenis de col·laboració amb l’Agència de Residus de Catalunya (117.297,00)
 • Retorn del cànon sobre residus municipals (316.827,00), del servei comarcal de deixalleries i dels serveis comarcals de recollida selectiva.
 • Aportacions de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, lloguers i subministraments varis (181.218,00).
- El 0,32% (50.000,00) correspon a ingressos patrimonials.

Pressupost de despeses:

El 95,35% del total (14.869.336,80€) correspon la producció de béns de caràcter econòmic. Despeses originades per la prestació de cinc serveis gestionats directament pel Consorci o mitjançant la seva societat:
 • Serveis general de recollida, tractament i eliminació de residus (402.218,00)
 • Transferència dels residus municipals ordinaris (5.463.999,00)
 • Compostatge de la fracció orgànica ( 1.572.475,00)
 • Recollides selectives i servei de deixalleries (7.274.807,80)
 • Servei de comunicació (155.837,00)
El 4,66% restant (726.050,20€) correspon a despeses de serveis de caràcter general, que inclou, entre d’altres, les despeses de personal (amb augments salarials de l’IPC+1) i la de béns i serveis corrents (capítol que ha registrat un decrement del 7,19% en relació amb el pressupost de l’any 2008).

Amb el pressupost de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en resulta un pressupost consolidat de 16.169.632 euros.

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal