Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

20.06.08

Guia per a la implantació de la recollida selectiva a les instal·lacions i equipaments municipals

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en col·laboració amb l’ajuntament de Sant Celoni i la Diputació de Barcelona, han editat la ‘Guia per a la implantació de la recollida selectiva als equipaments i instal·lacions municipals’ amb la voluntat d’oferir als ajuntaments consorciats eines que facilitin la planificació i la posada en marxa d’un sistema eficient i integral de recollida selectiva als seus equipaments i instal·lacions. S’ha alimentat de l’experiència seguida a Sant Celoni, municipi pilot a la comarca en el disseny i implantació d’un pla de recollida selectiva en equipaments i instal·lacions de gestió municipal.

Concebuda com un document de treball i consulta, la guia es divideix en 3 seccions per facilitar la posada en marxa de la recollida selectiva. La primera part està dedicada a la presentació i recull, de forma esquemàtica, els objectius i l’abast. A la part dedicada a la implantació es determina, mitjançant fitxes, la tipologia i dimensionat del nombre de contenidors necessaris en funció dels residus generats a cada equipament, s’estableixen les responsabilitats del sistema i s’organitza la formació i comunicació del personal per posar en marxa la recollida. Aquesta fase es tanca amb una avaluació del procés. La tercera part de la guia recull els models de fitxes i formularis per a la recopilació d’informació.

Un dels objectius principals del la guia és millorar els sistemes de recollida selectiva, i promoure la prevenció i el reciclatge dels residus.

Imprès en paper reciclat. Maquetat amb optimització d’espai per tal de minimitzar l'ús de paper. Impressió digital, que permet ajustar el tiratge a les necessitats reals i evitar la sobreproducció. La guia inclou un CD i estarà disponible a la web del Consorci (www.cresidusvo.cat) per facilitar-ne la distribució en format electrònic i minimitzar-ne la distribució en paper.

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal