Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

29.02.08

Visita d'obres de la planta de tractament de matèria orgànica de Granollers

El president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, Joan Seguer, acompanyat de la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya, Genoveva Català, els alcaldes de Granollers i Mataró, Josep Mayoral i Antoni Baron, així com dels representants dels diferents municipis de la comarca del Vallès Oriental i de l’empresa adjudicatària de les obres, la unió temporal d’empresa Hera Amasa, SA i Sufi, SA, han realitzat avui la primera visita oficial de les obres de la planta de tractament de la matèria orgànica de Granollers.

El Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental comptarà a finals de 2008 amb una planta de digestió anaeròbica que permetrà ampliar la capacitat de processament de residus orgànics que passarà de 25.000 a 45.000 tones a l’any. Aquesta nova instal·lació també permetrà millorar el procés de compostatge i tractament de les olors, i obtenir biogàs per producció elèctrica, combustible ecològic que serà utilitzat per a autoconsum i l’excedent s’exportarà a la xarxa elèctrica. Els objectius són maximitzar la producció de biogàs i el compost d'alta qualitat i gestionar i tractar els residus amb la màxima cura envers l'entorn.

El pressupost d’adjudicació de les obres de millora i ampliació de la planta de compostatge de la matèria orgànica de Granollers és de 23.123.419 d’euros; dels quals l’Agència de Residus de Catalunya finança 11,6 milions i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental la resta amb els ajuts obtinguts dels Fons de Cohesió (12.119.181 euros), Xarxa (988.000 euros), Feder (380.000 euros) i PUOSC (300.000 euros).

Pla d’acció

La millora de la planta de compostatge de Granollers, recordem, està inclosa en el Pla d'acció per a la gestió dels residus municipals a Catalunya (2005-2012), que defineix el nou model de gestió de residus impulsat per la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració dels ens locals, basat en la prevenció, la recollida selectiva i la recuperació dels recursos materials de la brossa domèstica. D’aquesta manera, cap residu anirà a disposició final (incineradora o dipòsit controlat) sense haver passat abans per un procés de triatge i tractament.

El Pla d’acció també es fonamenta en l’equilibri territorial, és a dir, en el fet que la brossa es gestioni dins l’àrea on es genera. Així, s’eviten els trasllats de residus i la necessitat de grans instal·lacions. Per això, la nova planta de compostatge de Granollers disposarà de les infraestructures necessàries per tractar la fracció orgànica dels residus municipals generada tant al mateix Vallès Oriental com al Maresme fins al 2012, any en què també es preveu assolir els objectius de recollida selectiva de la fracció orgànica marcats pel Programa de gestió de residus municipals de Catalunya del 55%.

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal