Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

29.11.13

El Consorci signa un acord amb Valloro UTE

L’acord estableix que Valloro UTE pagarà al Consorci la quantitat d’1.550.758,81 euros.

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha signat un acord amb Valloro UTE mitjançant el qual es tanquen definitivament tots els procediments contenciosos administratius iniciats l’any 2011en relació a l’execució de l’obra i del subministrament de l’ampliació del procés de digestió anaeròbica i de la capacitat de la planta de compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental.

L’acord consisteix en el pagament per Valloro UTE al Consorci d’1.550.758,81 euros, quantitat per la qual es dóna per saldades, totes i cadascuna de les responsabilitats pecuniàries i de qualsevol altra mena que la UTE pogués tenir envers el Consorci, i a l’inrevés.

El pagament correspon als següents conceptes:
- Import de 863.047,64 euros en concepte de danys i perjudicis pels punts pendents de resolució per part de Valloro UTE tant pel que respecta als subministraments com a les proves de garantia.
- Import de 674.087,35 euros, en concepte principal de factures pendents de pagament.
- Import de 13.623,82 euros en concepte de recàrrec de constrenyiment per factures pendents de pagament.

L’acord també fixa l’abonament per part del Consorci de 352.921,70 euros a Valloro UTE en concepte de deute pendent en relació al contracte, així com la desestimació de tots els recursos interposats i la renúncia de les sentències que resultin fermes com a conseqüència dels desistiments en els recursos d’apel·lació interposats.

Amb la signatura d’aquest acord, les parts es donen per completament satisfetes de les reclamacions o pretensions de qualsevol naturalesa que tinguessin recíprocament en virtut del Contracte per a l’ampliació del procés de digestió anaeròbica i de capacitat de la planta de compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental, comprometent-se a no iniciar cap altre procediment o reclamació, judicial o extrajudicial, de qualsevol naturalesa, en relació a aquests contractes.

Planta de digestió anaeròbica i de compostatge

Enguany aquesta instal·lació arribarà a tractar les 45.000 tones d’orgànica nominals.
La gestió d’aquesta fracció fins al novembre ha permès al Consorci, com a productor d’energia, produir 7.403.207 KWh, un 22,17% per sobre dels objectius.

Els ingressos per la venda d’energia elèctrica a xarxa també han superat els objectius, han estat de 780.906 euros, un 17,15% superior als ingressos previstos.


Font: cresidusvo.cat

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal