Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

03.07.15

Pla de formació permanent del Consorci

Formació
Ampliar en una finestra emergent

L’objectiu es que contribueixi a la millora de la qualitat del treball desenvolupat.

Amb la creació del Pla de formació permanent, el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental posa a disposició dels municipis formació especialitzada en temes ambientals i laborals. Es treballen temes d'interès pels tècnics municipals amb l'objectiu de proporcionar eines i coneixements que els siguin d'utilitat en les seves tasques diàries. Les temàtiques a tractar són diverses, relacionades amb els residus, la gestió energètica, la comunicació ambiental, la petjada de carboni, la biodigestió, etc.

La formació, dividida en 3 quadrimestres, s’ofereix mitjançant diferents tipologies d'aprenentatge, en funció de les necessitats temporals de cada entitat:

• La formació planificada és aquella que s'inclou en el Pla de formació permanent, fruit de l'anàlisi de necessitats formatives detectades i parteix d'una planificació sistemàtica, ordenada i coherent.

• La formació no planificada és aquella que no es pot preveure en el moment d'elaboració del Pla de formació permanent i té diferents modalitats (a mida, de projecte, autoformació, externa).

Les accions formatives que s’ofereixen combinen la introducció de coneixements teòrics amb casos reals amb què es poden trobar els tècnics municipals i/o amb visites a instal•lacions en funcionament on poden veure, comentar i treballar 'in situ' allò que s'ha après a classe.

Pla de formació
Primer quadrimestre
Gestió de residus municipals
Data: 8, 15, 22 i 29 d’abril
Durada: 16 hores

Formació pràctica en el treball amb canvis de torn i/o treball nocturn
Data: 20 d’abril
Durada: 4 hores Biodigestió
Data: 7 i 8 de juliol
Durada: 8 hores

Segon quadrimestre
Càlcul de la petjada de carboni – CO2ZW
Data: 16 de juny
Durada: 5 hores

Biodigestió
Data: 7 i 8 de juliol
Durada: 8 hores

Tercer quadrimestre
PENDENT DE PROGRAMACIÓ

Paral•lelament també es desenvolupa el Pla de formació obligatòria que dóna prioritat a tots els cursos corresponents a la prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut de les persones.

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal