Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

27.10.16

Aprofundir en economia circular per ser eficients i sostenibles en els recursos, és el repte a assolir

economia circular
Ampliar en una finestra emergent
Cal canviar hàbits dels ciutadans i aplicar les TICS en el sector dels residus

Per tal de poder assolir els nivells d’economia circular de la mitjana europea dels països del centre i del nord d’Europa, a Catalunya i a Espanya cal aprofundir molt més en ser eficients en l’ús dels recursos, que generi creixement, ocupació i redueixi l’emissió de carboni a l’atmòsfera.

Aquestes serien les conclusions de la sessió del matí de la segona jornada del Congrés Recuwatt que s’està celebrant as Mataró.

Cal, segons els experts, una Europa que utilitzi eficaçment els seus recursos, que generi un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, amb creixement i ocupació, i que vagi canviant cap a una economia eficient en l'ús dels recursos i redueixi l’emissió de carboni.

Els objectius estratègics de la UE en materia d’economia circular, segons els ponents que van intervenir a Recuwat se centren en millorar els resultats econòmics alhora que es redueix l'ús dels recursos; identificar i crear noves oportunitats de creixement econòmic i impulsar la innovació i la competitivitat de la UE; garantir la seguretat del subministrament de recursos essencials; i lluitar contra el canvi climàtic limitant els impactes mediambientals de l'ús dels recursos.

Aquesta iniciativa emblemàtica ofereix un marc de mesures a llarg termini i, de manera coherent, altres a mig termini entre les quals ja està identificada una estratègia destinada a convertir la UE en una «economia circular» basada en una societat del reciclatge a fi de reduir la producció de residus i utilitzar-los com a recursos.

Segons la Fundació per a l’economia circular, aquest és un concepte econòmic que s'interrelaciona amb la sostenibilitat, i l'objectiu és que el valor dels productes, els materials i els recursos (aigua, energia, etc.) es mantingui en l'economia durant el major temps possible, i que es redueixi al mínim la generació de residus. Es tracta d'implementar una nova economia, circular -no linealment, basada en el principi de «tancar el cicle de vida» dels productes, els serveis, els residus, els materials, l'aigua i l'energia.

El sistema lineal de la nostra economia (extracció, fabricació, utilització i eliminació) ha arribat als seus límits. Es comença a albirar, en efecte, l'esgotament d'un seguit de recursos naturals i dels combustibles fòssils. Per tant, l'economia circular proposa un nou model de societat que utilitza i optimitza els estocs i els fluxos de materials, energia i residus i el seu objectiu és l'eficiència de l'ús dels recursos. L'economia circular és generadora d'ocupació. El sector de la gestió dels residus representa a Espanya milers de llocs de treball. En un context d'escassetat i fluctuació dels costos de les matèries primeres, l'economia circular contribueix a la seguretat del subministrament i a la reindustrialització del territori nacional.

Els residus d'uns esdevenen recursos per a altres. El producte ha de ser dissenyat per a ser deconstruït. L'economia circular aconsegueix convertir els nostres residus en matèries primeres, paradigma d'un sistema de futur. Finalment, aquest sistema és un sistema generador d'ocupació local i no deslocalitzable.

Canvi d'hàbits

Però perquè tot aquest concepte d’economia circular vagi prenent forma, i a Catalunya i Espanya, s’incrementi en percentatge, (per exemple en matèria de reciclatge estem entre el 20% i el 30% per sota de la mitjana dels Països europeus capdavanters), cal un canvi d’hàbits en la manera de com tractem els nostres recursos energètics, els residus i en general el nostre consum diari.

En els propers anys caldrà anar aplicant hàbits basats en els conceptes de reutilització, d’una banda, i de reducció de consum de l’altra.

Pel que fa la millor gestió integral dels residus, els experts aposten per la total aplicació de les TIC’s (Tecnologia d’informació i comunicació) monitoritzant tots els processos que intervenen en la gestió i tractament dels residus. Va quedar clarament demostrat que les administracions que ho estan aplicant estan obtenint millors resultats pel que fa els costos i percentatges de reciclatge dels seus residus.

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal