Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

27.07.18

La recollida selectiva augmenta a l’àmbit del Consorci més d’un 12%

La recollida selectiva augmenta
Ampliar en una finestra emergent
El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha gestionat en conjunt i al llarg del primer semestre de l’any 2018, 29.763 tones de residus municipals, xifra que representa un creixement del 12,41% respecte al mateix període de l’any 2017, quan es van gestionar un total de 26.476 tones. Aquest increment ve donat per les recollides selectives, que ha augmentat 3.287 tones de les 4.048 totals.
 

Dades RS

 

Primer semestre 2017 (tones)

Primer semestre 2018 (tones)

Creixement (%)

Envasos lleugers

2.746

2.887

5,12

Vidre

2.818

2.828

0,35

Paper-cartró

2.405

2.796

16,26

Deixalleries

8.164

10.375

27,09

TOTAL

16.133

18.886

17,00

Matèria orgànica consorciats

10.343

10.877

5,17

Generació de residus àmbit del Consorci

Total RS+FORM

26.476

29.763

12,41

Total Resta

52.878

53.639

1,43

Total generació

79.354

83.402

5,10


Vidre, paper-cartró i envasos lleugers
Totes les fraccions han crescut, la que més, el paper-cartró, amb un augment del 16,2%, 391 tones més que l’any passat (2.796), seguida dels envasos lleugers, que ha augmentat un 5%, arribant a les 2.887 tones. El vindre pràcticament es manté estable amb un creixement del 0,35%.

Deixalleries
Pel que fa a la quantitat de materials recollits selectivament a les deixalleries, també cal destacat l’increment del 27% (2.211 tones més). En total s’han recollit 10.375 tones. El nombre d’usuaris d’aquestes instal·lacions, 25 fixes i una de mòbil, registra un lleuger creixement de l’1,4%, amb 126.852 usuaris.

Matèria orgànica
El Consorci ha gestionat  entre gener i juny 25.788 tones de matèria orgànica, el 42,17% de les quals corresponen als municipis consorciats, 10.877 tones que representen un creixement del 5,17% respecte al mateix període de l’any passat (10.343 tones). Les 14.911 tones restants corresponen a la matèria orgànica provinent dels municipis del Maresme (14.091 tones) i de grans productors (821 tones).

Aquestes tones han permès al Consorci, com a productor d’energia, produir 3.533.398 Kwh entre gener i juny, i ingressar  475.519 euros  per la venda d’energia elèctrica a xarxa. El total de la producció d’electricitat equival al consum elèctric durant mig any de 6.305 habitants. Una altra dada positiva és que s’ha estalviat l’emissió a l’atmosfera de 1.358 tones de CO2 i s’han produït 2.371 tones de compost.

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal