Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

06.11.09

El Consorci aprova el pressupost d’ingressos i despeses per a l’any 2010

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha aprovat, en Consell Plenari (30-10-2009), el pressupost d'ingressos i de despeses per a l'any 2010 que és de 15.548.782 euros, inferior en un 0,3% al de l'any 2009.

Pressupost d’ingressos

En el pressupost d’ingressos 2010 del Consorci el 69,73% correspon a ingressos que provenen, entre d’altres, de preus públics (10.839.370,07 €); un 13,6% prové dels convenis amb els ajuntaments consorciats per la realització de serveis de la recollida selectiva de la fracció orgànic, del rebuig i per la recollida selectiva de paper i cartró comercial (2.125.207,40 €); un 11% correspon a les aportacions dels Sistemes Integrats de Gestió Ecoembes-Ecovidrio-Ofiraee (1.838.654,84 €); un 3,2% a transferències corrents (508.921,72 €); i el 2,4% restant (233.487,97 €) correspon, entre d’altres, a la venda de paper cartró comercial i als ingressos patrimonials.

Pressupost de despeses

El 94,53% del total del pressupost de despeses (14.697.862,32 €) correspon al Programa de serveis generals de recollida, eliminació i tractament de residus gestionat directament pel Consorci o mitjançant la seva societat. El 5,27% (819.599,68 €) correspon a actuacions de caràcter general, que inclou, entre d’altres, les despeses de personal (amb augments salarials de l’IPC+1) i la de béns i serveis corrents; i el 0,20% restant (31.320 €) a despeses financeres.

Amb el pressupost de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en resulta un pressupost consolidat de 15.993.304,28 euros.

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal