Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

23.04.20

L’ARC destinarà 38 milions d’euros a ampliar la planta de tractament de la fracció orgànica del Centre Comarcal del Vallès Oriental

planta
Ampliar en una finestra emergent
El Consell de Direcció de l’ARC va anunciar ahir el vistiplau a la subvenció de 38 milions d’euros que aportarà al Consorci, titular de la instal·lació, per a les actuacions previstes en el projecte d’ampliació i millora de la planta de digestió anaeròbica i de compostatge, fins a les 80.000 tones anuals i enfocar una segona etapa de creixement fins a les 100.000 t/any.

Durant els any 2020 i 2021 es treballarà en la redacció dels plecs tècnics i administratius això com en les contractacions. Les principals actuacions del projecte que s’emmarca en la planificació de l’ARC corresponent al Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PINFRECAT20), i que s’iniciaran l’any 2022 amb les obres i finalitzarà l’any 2024 amb la posada en marxa, són
• Tractar la fracció orgànica en dues línies separades i amb processos adequats segons la seva qualitat, incorporant nous sistemes de pretractament, així com reformar els sistemes existents, minimitzant la generació de rebuig.

• Incorporar un sistema d’assecatge tèrmic del rebuig, amb aprofitament energètic, reduint la generació i adequant-lo per a una valorització energètica posterior.

• Incorporar un procés d’higienització del digest que no sigui compostat in situ.

• Ampliar la capacitat de digestió anaeròbia i de cogeneració amb biogàs i incorporar un sistema d’enriquiment per a la conversió a biometà i preparació per a d’altres usos, com la injecció a la xarxa.

• Reorganitzar altres activitats i serveis existents a la parcel.la, incloent-hi la instal·lació de transferència, serveis generals i infraestructures de comunicació ambiental.

Aquest projecte, assenyala el president del Consorci, Albert Camps, “és un repte molt important per a la nostra comarca, que ens dotarà d’una instal·lació de referència pel que fa al tractament de la fracció orgànica i de les més grans de Catalunya”. Camps també ha destacat que les millores que s’incorporaran “ens permetran gestionar els residus orgànics d’una manera més sostenible i eficient, més enllaçada amb l’economia circular. És una gran aposta de futur pel que fa a la sostenibilitat: reduirem el rebuig, produirem més energia renovable i un compost de millor qualitat”.

La subvenció prové del Fons de gestió del cànon de residus municipals. Aquest fons es nodreixen dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals, uns impostos ecològics que contribueixen al finançament del cost que comporta la implantació de la gestió sostenible dels residus municipals.

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal